Med støtte fra DIF og DGI's foreningspulje kan vi nu opdatere vores elektroniske udstyr til KPNP.

CPH City i Købehavns Nordvestkvarter har fået støtte fra DIF og DGI's foreningspulje. Med bevillingen kan se frem til at komme i gang med indkøb af udstyret.

Cheftræner Farooq Rashid ser især frem til at CPH City nu kan træne på nyeste udstyr i sporten:

At kunne være med til fortsat at udvikle atleter der kan konkurrere på samme vilkår som andre rundt om i Danmark og Norden. Dette ved at have udstyr modsvarende det der benyttes i andre klubber i Danmark. For eleverne i dette kvarter er det en dyr investering, så vi ønsker at de får samme muligheder
som andre.

I CPH City glæder formanden og de mange medlemmer sig over at kunne komme i gang med projektet – og forhåbentlig byde velkommen til en masse nye ansigter i foreningen.

Citat: "Vi ønsker at Copenhagen City's elever kan dygtiggøre sig i taekwondo sporten på samme vilkår som øvrige klubber i Danmark. Det skal forstås således at en success i sporten også afføder en success i livet og det er her vi ønsker at gøre en forskel. Også for de der ikke har samme financielle muligheder som andre."

Støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt
CPH City har modtaget bevillingen på 30.000 DKK fra DIF og DGI's foreningspulje, der årligt uddeler ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI's foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.

Om DIF og DGI's foreningspulje
• Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen
• Puljen ansøges via Centralt ForeningsRegister på www.medlemstal.dk
• Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI’s hjemmesider

Kontakt:
Cph City:
Cheftræner, Farooq Rashid