Copenhagen City Taekwondo Klubs kamphold

At træne på et højt niveau kræver en hel del af de unge. Derfor kan der ikke være så meget tid tilovers til andre aktiviteter.

Dog lægger vi I CPH City TKD vægt på at eleverne passer deres træning og passer deres skole, som en integreret del af den opdragelse og træning som man modtager i foreningen. De fleste af klubbens Elitekæmpere er, som et udtryk heraf, i gang med videregående uddannelser.

I CPH City TKD trænes Olympisk Taekwondo. Olympisk Taekwondo har udviklet sig fra Traditionel Taekwondo til at være specifikt fokuseret på Sportskamp. 

 

Dog følger vi grundelementerne og den filosofi der ligger i Traditionel Taekwondo, hvilket er kendetegnet ved en række værdier så som: gensidig respekt, målrettethed, høflighed og selvdisciplin.

 

Værdier som vi viderefører i den daglige træning og i omgangen med hinanden både i – og uden for træningslokalet. Taekwondo er ikke kun noget man træner i klubben, men er også en måde at leve og være på.