Krudtuglerne

Børn med særlige behov - Krudtuglerne

Taekwondo giver, udover en god fysik, børnene bedre selvtillid, disciplin, bedre koncentrationsevne og medvirker til at give børnene bedre sociale færdigheder.

Klubben blev i 2015 ’Årets Forening’ i DGI Storkøbenhavn, bl.a. på baggrund af deres arbejde med børn med særlige behov.

Mange børn/unge med særlige behov ofte oplever sig udelukkede fra at deltage på lige fod med andre, hvad enten det gælder skolen eller fritidsaktiviteter. Men at indgå i fællesskaber og have relationer til jævnaldrende, har stor betydning for deres trivsel.

Derfor er holdet overordnede formål, at forebygge social isolation og udsathed hos børn/unge med særlige behov igennem kampsporten taekwondo.

Taekwondo adskiller sig fra andre fysiske aktiviteter i deres virkning på specielt børn med bl.a. ADHD, da træningen foregår igennem en systematisk indlæring, efterlevelse af regler og retningslinjer, konstant inddragelse af individet i gruppen (forstærkning af tilhørsforholdet til gruppen), gensidig hjælp og konstruktiv kritik og opbyggelse af en stærk følelse af gruppesammenhold med fælles mål og ideologi.

Det har også vist sig, at specielt børn med ADHD, der træner kampsport i modsætning til andre idrætter, ses forbedre sig væsentligt på disse områder.

Det tyder også på, at kampsport indeholder en vis form for socialiseringsproces som i den relevante træningsform kan blive en katalysator og en socialiseringsmetode samt en form for terapeutisk aktivitet.

Forskellen mellem kampsport og andre idrætter kan uddybes yderligere ved, at man har kigget på hvad nybegyndere inden for kampsport opnår.

Resultatet viser, at de får en ny social identitet, lærer en anden måde at opføre sig på, og lærer at agere i overensstemmelse med de forventninger den nye ”familie” (taekwondoklubben) har og som var efterstræbt gennem interaktioner. Dette er unikt for taekwondo.

Nye fysiske færdigheder, værdier og overbevisninger indlæres allerede fra begynderniveau og eleverne på holdet følger en ensrettet tidsplan for instruktion, modellering, imitering af træneren/kammeraterne samt en forstærkning af positiv tankegang.

Denne tilpasning af sociale færdigheder, samt den meditative indgangsvinkel til at lære dem at fokusere og træne fysisk, udgør et flerstrenget program til behandling af de utilpassede adfærdsmønstre fundet hos børn

Den metode der benyttes i taekwondo, udnytter begreberne selvcentrering, fokusering på sig selv, tolkning af kropssprog, mental afslapning, mental/fysisk overvindelse af egne begrænsninger samt skabelse af et rum for tillid samt selvtillid.

Respekt har ingen alder!
13002351_10153746224394440_491673998045173411_o